Výchovný koncert v ZUŠ Tvrdošín

Výchovný koncert v ZUŠ Tvrdošín

Hudba je dôležitou súčasťou nášho života. U detí v predškolskom veku sa snažíme  rozvíjať hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné vnímanie a prežívanie hudobného umenia. Zároveň sa snažíme u nich prebúdzať trvalý a...
Deň otvorených dverí.

Deň otvorených dverí.

Dnes sme navštívili hasičskú stanicu, kde sa konal deň otvorených dverí. Páni hasiči nás previedli priestormi hasičskej stanice, porozprávali nám, ako vyzerá ich bežný deň a dokonca si deti mohli sadnúť do hasičských áut. Ďakujeme miestnym hasičom za príjemný zážitok...
Apríl mesiac lesov

Apríl mesiac lesov

Apríl je už tradične vnímaný ako mesiac lesov, vtáctva, zvierat a prebúdzajúcej sa prírody. Úlohou našej MŠ je vytvárať v deťoch pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu a formou zážitkového učenia rozvíjať pozorovacie schopnosti, zmyslové vnímanie a enviromentálnu...
Jarné upratovanie

Jarné upratovanie

Máme týždeň jarného upratovania a tak sa trieda Ježkov rozhodla pozbierať vo svojom okolí odpadky a tým spoločne prispieť k čistejšej prírode. V našej škôlke vychovávame deti, aby dokázali pozbierať odpadky aj za „tých druhých“. Pri zbieraní odpadkov je najlepšou...
Jarné sedenie

Jarné sedenie

Všetci sme už pocítili teplé jarné lúče. A čo sa robí na jar? No predsa sadíme rôzne druhy semienok, aby nám v záhradkách vyrástla zelenina, bylinky ale aj pre potešenie kvietky. Naši predškoláci, sa rozhodli, chytiť sa tejto práce a zasadli rôzne druhy zeleniny do...
Turistická prechádzka

Turistická prechádzka

Jarné slniečko zlákalo do prírody aj deti z našej materskej školy. Koncom marca sa po triedach zúčastnili krátkych, ale aj dlhších turistických prechádzok. Prostredníctvom nich si deti uvedomovali zmeny v prírode v jarnom období a spoznávali prírodné krásy svojho...