Návšteva ZUŠ

Návšteva ZUŠ

Naše detičky spolu s pani učiteľkami navštívili ZUŠ v Tvrdošíne, kde sa vybrali spoznávať čarovné tóny rôznych hudobných nástrojov. A veru, že bolo poriadne veselo a deti si túto návštevu veľmi užívali. Naživo spoznávali krásu hudby, spevu a aj rôzne hudobné nástroje...
Návšteva Hasičov

Návšteva Hasičov

Na deň sv. Floriána, patróna hasičov sme sa spolu s deťmi vybrali navštíviť hasičskú stanicu. Páni hasiči nás previedli budovou hasičskej stanice, porozprávali nám, ako vyzerá ich bežný deň, ukázali nám spustenú sirénu ako aj hasenie hadicou. Pre deti to bol...
Deň Matiek

Deň Matiek

Deti v mnohých krajinách sveta, aj na Slovensku majú príležitosť spomenúť si na svoje mamičky osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom...
Náš Deň Zeme

Náš Deň Zeme

Každý rok si v našej škôlke pripomíname Deň Zeme (22.4.2023), pretože túto tému pokladáme za veľmi dôležitú. V triedach prebiehajú edukačné aktivity, zamerané na rozvíjanie enviromentálneho myslenia a konania detí. Vedieme deti k ochrane prírody, učíme ich správne...