Neškola slniečko

Neškolu Slniečko pripravujeme, lebo v nej vidíme zmysel ( od šk.r. 2024/2025)

Naša filozofia:

Chceme, aby dieťa žilo svoj plnohodnotný a slobodný život aj po absolvovaní materskej školy. Našim cieľom je, aby si dieťa uvedomovalo svoju hodnotu a malo zdravé sebavedomie. Chceme pripraviť deti do života, aby sa nebáli budúcnosti a žili s pokojom na srdci a úsmevom na tvári.

Naše hodnoty:

Rešpektuj a budeš rešpektovaný

Sloboda a zodpovednosť

Sebariadené vzdelávanie

Učenie v spojení s prírodou

hľadáme sprievodcu do nášho tímu,
ktorý nehľadá prácu, ale poslanie

  • nemusíš mať za sebou veľké školenia ani prácu v školstve, ale mal by si byť rád s deťmi, objavovať spolu prírodu, športovať, maľovať, kreatívne sa s deťmi rozvíjať…
  • sme nadšenci pracujúci v SMŠ Slniečko Tvrdošín, ale od šk.r. 2024/2025 ideme v spolupráci s domškolami pokračovať v primárnom vzdelávaní v našej „neškoličke”
  • vytvárame komunitné prostredie s priateľmi, ktorí vidia svet úplne inak a preferujú slobodné učenie v spojení s prírodou
  • poď s nami na experimentálnu cestu zážitkového učenia a slobodného myslenia
  • ak ťa ponuka zaujala napíš na email: slnieckotvrdosin@gmail.com (napíš aká je tvoja motivácia pridať sa do tímu Neškoly Slniečko 🙂

Vzdelávacia skupina: Neškola Slniečko

naši neškoláci budú zapísaní pod:

SLOBODNÁ DEMOKRATICKÁ ŠKOLA KOŠICE

(všetci žiaci dostanú riadne vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou a štátnym vzdelávacím programom)

a v spolupráci s nimi budú mať naši neškoláci jedinečnú príležitosť pre slobodné a sebariadené vzdelávanie.

www.slobodnaskola.sk

Dôležité informácie

  • prihlášky do 31.3.2024
  • zápisné pre SDŠ Košice je 190€ ( jednorazový poplatok)
  • školné je mesačne 225 € (so stravou)
  • z toho 25€ je mesačný poplatok pre SDŠ Košice

Odporúčaná literatúra

John Holt: Učte se sami

John Holt: Proč deti neprospívají

Gábor Maté: Rozptýlená mysel

Alfie Kohn: Bezpodmínečné rodičovství

Naomi Aldort: Vychovávame deti a rastieme s nimi

P.Kopriva, J.Nováčková: Respektovat a být respektován

Z.Š.Staňková: Deti jsou také lidi

Marshal Rosenberg: Nenásilná komunikáce

John Taylor Gatto: Dumping us down

Kerry Mcdonald: Unschooled

Naomi Fisher: Changing our minds

A.S.Neil: Summerhill

Užitočné linky

Blogy, ktoré sa oplatí čítať

YouTube kanály, kde nájdete množstvo rozhovorov s domškoláckymi rodinami

Facebookové skupiny, kde sa môžete zosieťovať s inými domoškolákmi

Náš tím

Sprievodcovia detí