Neškola slniečko

Neškolu Slniečko pripravujeme, lebo v nej vidíme zmysel ( od šk.r. 2024/2025)

Naša filozofia:

Chceme, aby dieťa žilo svoj plnohodnotný a slobodný život aj po absolvovaní materskej školy. Našim cieľom je, aby si dieťa uvedomovalo svoju hodnotu a malo zdravé sebavedomie. Chceme pripraviť deti do života, aby sa nebáli budúcnosti a žili s pokojom na srdci a úsmevom na tvári.

Naše hodnoty:

Rešpektuj a budeš rešpektovaný

Sloboda a zodpovednosť

Sebariadené vzdelávanie

Učenie v spojení s prírodou

Vzdelávacia skupina: Neškola Slniečko

neškoláci sa budú vzdelávať v spolupráci s OZ KREA-škola života. Táto komunitná škola nám bude zastrešovať METODIKU VZDELÁVANIA a to prostredníctvom KREA PEDAGOGIKY.

KREA PEDAGOGIKA = škola života, čo znamená skutočne sa učiť v reálnych a v praktických súvislostiach. Učiť sa cez praktický život a skúsenosť, riešiť už počas školy situácie, s ktorými sa deti v živote stretnú a tak sa dopracovať k všeobecným vzdelávacím štandardom.

Dôležité informácie

  • prihlášky do 10.2.2024 ( osobne v SMŠ alebo telefonicky: 0918 537 375)
  • zápisné je symbolické 50€ ( na materiálno-technické vybavenie)
  • školné 225€ ( so stravou-obed); v prípade požiadavky na celodennú stravu sa cena čiastočne sa navýši

Odporúčaná literatúra

John Holt: Učte se sami

John Holt: Proč deti neprospívají

Gábor Maté: Rozptýlená mysel

Alfie Kohn: Bezpodmínečné rodičovství

Naomi Aldort: Vychovávame deti a rastieme s nimi

P.Kopriva, J.Nováčková: Respektovat a být respektován

Z.Š.Staňková: Deti jsou také lidi

Marshal Rosenberg: Nenásilná komunikáce

John Taylor Gatto: Dumping us down

Kerry Mcdonald: Unschooled

Naomi Fisher: Changing our minds

A.S.Neil: Summerhill

Užitočné linky

Blogy, ktoré sa oplatí čítať

YouTube kanály, kde nájdete množstvo rozhovorov s domškoláckymi rodinami

Facebookové skupiny, kde sa môžete zosieťovať s inými domoškolákmi

Náš tím

Sprievodcovia detí