Jarné upratovanie

Apr 11, 2024 | Školské udalosti

Máme týždeň jarného upratovania a tak sa trieda Ježkov rozhodla pozbierať vo svojom okolí odpadky a tým spoločne prispieť k čistejšej prírode. V našej škôlke vychovávame deti, aby dokázali pozbierať odpadky aj za „tých druhých“. Pri zbieraní odpadkov je najlepšou odmenou pohľad na vyčistený trávnik, na vrecia plné smetí a ocenenie toho, s akým odhodlaním sme to dnes zvládli, ako sme sa snažili triediť odpad a ako sme si pomáhali. Lebo svojím úsilím sme niečo dokázali, robili sme to naplno a pritom spolupracovali.