O nás

Súkromná materská škola Slniečko

Nachádza sa v  rodinnom dome s prístavbou a vlastnou záhradou. Ponúkame kvalitný výchovno – vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie „Šikovné slniečka“ , obohatený o prvky Montessori a Lesnej pedagogiky. Našou snahou je vytvárať hrejivé, harmonické a láskyplné prostredie, ktoré priaznivo podporuje prirodzený rozvoj dieťa. Ponúkame odbornú starostlivosť o Vaše deti vo veku 2 až 6 rokov, primerane ich potrebách a Vašim požiadavkám. 

U nás nájdete

Rodinné prostredie

Každé jedno miesto v našej škôlke je prispôsobené tomu, aby sa u nás deti cítili príjemne, ako v domácom prostredí.

Profesionálny prístup

Náš tím tvoria kvalitné, inovatívne a kreatívne učiteľky, ktoré Vaše deti pripravia na nástup do školy.

Pestrý program

Deťom ponúkame rôznorodé aktivity zamerané na pohybový a mentálny rozvoj. Používame prvky Montessori a Lesnej pedagogiky.

Aktivity

Každé dieťa si u nás nájde svoje HOBBY

Maľovanie

V našom výtvarnom krúžku deti rozvíjajú svoje estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie, talent a chuť tvoriť. Učia sa rôzne techniky maľovania a kreslenia.

Keramika

Na keramickom krúžku sa deti naučia pracovať s hlinou, osvoja a zdokonalia si rôzne techniky modelovania, maľovania, glazovania a odnesú si domov krásne výrobky. Výroba keramiky a práca s hlinou ponúka výborný spôsob pre rozvíjanie fantázie, kreativity, zručnosti, estetického cítenia a samostatnosti. Pri práci s hlinou si deti precvičia jemnú motoriku a netreba zabudnúť ani na blahodarné relaxačno – upokojujúce účinky, ktoré odbúravajú stres z celodennej aktivity.

Vlastná záhrada

v exteriéri škôlky plánujeme vysadiť ovocné stromy a kríky, ktoré sa deti budú učiť spoznávať. V časti záhradky sa deti naučia sadiť zeleninu a starať sa o ňu, čo pomôže vzbudiť osobný záujem detí o prírodu a vytvoriť si k nej dobrý vzťah.

Pohyb

Deti sa pravidelne venujú rôznym pohybovým aktivitám, ktoré sú spestrené cvičením na trampolínach, rytmickými hrami a tancami. Na programe sú rôzne sezónne športy (plávanie, lyžovanie, ľadové korčuľovanie…), tanečná a pravidelný pobyt vonku 2-krát denne.

Anglický jazyk

Cudzie jazyky sú veľmi dôležité a zo skúseností vieme, že najľahšie sa ich učíme ako deti. Cieľom krúžku je hravou a zábavnou formou dať deťom základy anglického jazyk. Hodiny sú zamerané tematicky a ich cieľom je naučiť deti pomocou pesničiek, básničiek a hier základné okruhy slovnej zásoby.

MOTESSORI A LESNÁ pedagogika v škôlke

Montessori pedagogika

Mária Montessori vyvinula pedagogické pomôcky a metódy, ktoré pomáhajú deťom vo všetkých oblastiach vývoja. Jednou z oblastí výchovy je aj praktický život, pomáha získať sebapoznanie a predstavu o sebe samom, sebaobsluhu, zodpovednosť, koncentráciu a celkový rozvoj osobnosti. V našej škôlke deti zoznamujeme so suchými aktivitami (naberanie, presypanie, práca s nožničkami, strúhanie…) a mokrými aktivitami (prelievanie, používanie špongie…). Cvičenia praktického života majú dieťa naučiť fungovať v jeho vlastnom prostredí, pretože ho učia, ako zvládnuť veci okolo seba. Deti sa podľa tejto metódy učia aj základy matematiky a písania.

Lesná pedagogika

Ako nová forma edukačného vzdelávania detí predprimárneho veku, je učenie o lesnom ekosystéme a výchove dieťaťa k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania.

MOTESSORI A LESNÁ pedagogika v škôlke

Montessori pedagogika

V Mária Montessori vyvinula pedagogické pomôcky a metódy, ktoré pomáhajú deťom vo všetkých oblastiach vývoja. Jednou z oblastí výchovy je aj praktický život, pomáha získať sebapoznanie a predstavu o sebe samom, sebaobsluhu, zodpovednosť, koncentráciu a celkový rozvoj osobnosti. V našej škôlke deti zoznamujeme so suchými aktivitami (naberanie, presypanie, práca s nožničkami, strúhanie…) a mokrými aktivitami (prelievanie, používanie špongie…). Cvičenia praktického života majú dieťa naučiť fungovať v jeho vlastnom prostredí, pretože ho učia, ako zvládnuť veci okolo seba. Deti sa podľa tejto metódy učia aj základy matematiky a písania.

Lesná pedagogika

V Ako nová forma edukačného vzdelávania detí predprimárneho veku, je učenie o lesnom ekosystéme a výchove dieťaťa k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania.

Spoznaj našich učiteľov

predstavujeme vám pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby Vašich detí