Poradňa

Školský poradca

Aj v tomto školskom roku pracuje v našej materskej škole odborný zamestnanec, školský poradca.

Úlohou školského poradcu je pracovať s jednotlivými deťmi, ale aj so skupinami detí, teda triedami. Podieľa sa na budovaní celkovej klímy materskej školy. Jej hlavnou úlohou je zachovanie a posilňovanie psychického zdravia detí, ich harmonický vývoj v podmienkach materskej školy.  Poskytuje včasnú pomoc rodičom pri riešení rôznych otázok týkajúcich sa detí predškolského veku. Pomáha pedagógom školy identifikovať ťažkosti dieťaťa, ich príčiny a spoločne hľadať riešenie.

Individuálne sa venuje deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania – postupuje podľa Individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vypracovaného v spolupráci s SCŠPP. Vedie aj rodičov detí pri systematickej domácej príprave dieťaťa na vstup do školy.

Problémy, ktoré nie sú v odbornej kompetencii poradcu, sa riešia presmerovaním požiadavky na prácu s dieťaťom a jeho rodinou na iných odborníkov, podľa konkrétnych okolností.

V prípade záujmu kontaktujte školského poradcu a dohodnite si stretnutie.

Dokumenty

Povinné predprimárne vzdelávanie

Zrealizované programy