Turistická prechádzka

Apr 7, 2024 | Školské udalosti

Jarné slniečko zlákalo do prírody aj deti z našej materskej školy. Koncom marca sa po triedach zúčastnili krátkych, ale aj dlhších turistických prechádzok. Prostredníctvom nich si deti uvedomovali zmeny v prírode v jarnom období a spoznávali prírodné krásy svojho regiónu. Pozorovali okolitú prírodu, všímali si rôznorodosť krajiny, zbierali a triedili prírodné reálie. Prechádzky do prírody sú pre deti obľúbené v každom ročnom období. Vďaka nim sa u detí formuje kladný vzťah k prírode a základy environmentálnych postojov. My si to veľmi uvedomujeme a každý deň, za každého počasia trávime čas vonku na čerstvom vzduchu.