Návšteva p. spisovateľky v našej MŠ

Apr 7, 2024 | Školské udalosti

V marci sme v našej materskej škole privítali pani spisovateľku pani ADU ŽIGOVÚ, ktorá deťom priblížila povolanie spisovateľky aj svoju tvorbu. Prostredníctvom čítania príbehov z diela O snehuliakovi s horúcim srdcom sa deti dozvedeli, že aj snehuliaci cítia a prežívajú svoje každodenné radosti a starosti. Spoznali tiež silu kamarátstva a to, aké krásne je, keď nikto nie je sám. Bolo to obohacujúce stretnutie pre obe strany.