Apríl mesiac lesov

Apr 11, 2024 | Školské udalosti

Apríl je už tradične vnímaný ako mesiac lesov, vtáctva, zvierat a prebúdzajúcej sa prírody. Úlohou našej MŠ je vytvárať v deťoch pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu a formou zážitkového učenia rozvíjať pozorovacie schopnosti, zmyslové vnímanie a enviromentálnu výchovu. Počas celého mesiaca naše detičky budú navštevovať les, vnímať jeho krásu, učiť sa ako ho ochraňovať a objavovať jeho tajomstvá.