Návšteva knižnice

Mar 5, 2024 | Školské udalosti

V našej škôlke sa snažíme aj o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám. Celý mesiac marec, ktorý je mesiacom knihy si deti nosia svoje obľúbené knihy, z ktorých im pani učiteľky čítajú Nie sú to len rozprávkové knihy, ale často aj detské encyklopédie, ktoré si deti radi prezerajú. Aby sme u nich rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujem ich aj tým spôsobom, že každý rok navštevujeme mestskú knižnicu. Tu majú deti možnosť sa dozvedieť, že knihy sa dajú nielen kúpiť ale aj požičať, kto ich píše, kto ilustruje, kto ich tlačí … . Pani knihovníčka im vysvetľuje, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako sa s knihami zaobchádza. Deti radi listujú v knihách, ktoré sa v knižnici nachádzajú a stávajú sa z nich už „malý členovia knižnice“.

Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.