Farebný týždeň

Feb 16, 2024 | Školské udalosti

Začiatkom mesiaca február sa naša škôlka odela do farieb. Každý deň bol venovaný jednej farbe, v ktorej detičky i pani učiteľky prišli oblečené. Bola radosť sa pozerať do tried, kde prevládala – žltá, zelená, modrá, hnedá a na záver týždňa červená farba. Šikovné detské ručičky zhotovovali výtvory v daných farbách a nástenky sa postupne zafarbovali. Aktivity boli zamerané na poznávanie a upevňovanie názvov farieb.

Poďakovanie za spoluprácu patrí aj našim skvelým rodičom. Ďakujeme !