NP POP III

NP POP III

Národný inštitút vzdelávania a mládeže úspešne zahájil od 01. 09. 2023 spustenie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 Cieľom nového projektu NP POP 3 je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa...
Nadácia Wolkswagen Slovakia

Nadácia Wolkswagen Slovakia

Grantový program „Naša inkluzívna škola“ je pilotný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a transformácie škôl na komplexné inkluzívne školy. Jeho cieľom je prispieť k zmene – sprístupniť vzdelávanie všetkým deťom v...
Predškoláci II

Predškoláci II

Cieľom výzvy MŠVVaŠ bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja...
Múdre hranie 2

Múdre hranie 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré sa zapojili do projektu. Pridali sme k úspešných žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia...