Múdre hranie 2

Apr 27, 2023 | Národné projekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré sa zapojili do projektu. Pridali sme k úspešných žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl detskými knihami a didaktickými pomôckami. Tým sme rozšírili a obohatili triedy pre našich škôlkarov ešte viac o podnetnejšie výchovno-vzdelávacie prostredie.