NP POP III

Sep 14, 2023 | Národné projekty

Národný inštitút vzdelávania a mládeže úspešne zahájil od 01. 09. 2023 spustenie národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3

Cieľom nového projektu NP POP 3 je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty NP POP a POP II), z národného projektu.

Pedagogický kolektív bol rozšírený o jedného člena inkluzívneho tímu, odborného zamestnanca.  Vďaka tomuto projektu je možné skvalitniť výchovno-vzdelávaciu činnosť  detí so zdravotným znevýhodnením  a uplatňovať individuálny prístup.