Predškoláci II

Apr 27, 2023 | Národné projekty

Cieľom výzvy MŠVVaŠ bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí. Vďaka projektu sme zrealizovali rekonštrukciu a materiálno-technické vybavenie novej triedy.