Súkromná materská škola Slniečko

Nachádza sa v rodinnom dome s prístavbou a vlastnou záhradou. Ponúkame kvalitný výchovno – vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie „Šikovné slniečka“ , obohatený o prvky Montessori a Lesnej pedagogiky. Našou snahou je vytvárať hrejivé, harmonické a láskyplné prostredie, ktoré priaznivo podporuje prirodzený rozvoj dieťa. Ponúkame odbornú starostlivosť o Vaše deti vo veku 2 až 6 rokov, primerane ich potrebách a Vašim požiadavkám.

Súkromná materská škola Slniečko

nachádza sa v  rodinnom dome s prístavbou a vlastnou záhradou. Ponúkame kvalitný výchovno – vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie „Šikovné slniečka“ , obohatený o prvky Montessori a Lesnej pedagogiky. Našou snahou je vytvárať hrejivé, harmonické a láskyplné prostredie, ktoré priaznivo podporuje prirodzený rozvoj dieťa. Ponúkame odbornú starostlivosť o Vaše deti vo veku 2 až 6 rokov, primerane ich potrebách a Vašim požiadavkám.

U nás nájdete

Rodinné prostredie

Každé jedno miesto v našej škôlke je prispôsobené tomu, aby sa u nás deti cítili príjemne, ako v domácom prostredí.

Profesionálny prístup

Náš tím tvoria kvalitné, inovatívne a kreatívne učiteľky, ktoré Vaše deti pripravia na nástup do školy.

Pestrý program

Deťom ponúkame rôznorodé aktivity zamerané na pohybový a mentálny rozvoj. Používame prvky Montessori a Lesnej pedagogiky.

Aktivity, každé dieťa si u nás nájde svoje HOBBY

Maľovanie

V našom výtvarnom krúžku deti rozvíjajú svoje estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie, talent a chuť tvoriť. Učia sa rôzne techniky maľovania a kreslenia…

Pohyb

Deti sa  pravidelne venujú rôznym pohybovým aktivitám, ktoré sú spestrené cvičením na trampolínach, rytmickými hrami a tancami.  Na programe sú rôzne sezónne športy (plávanie, lyžovanie, ľadové korčuľovanie…), tanečná  a pravidelný pobyt vonku 2-krát denne…

MOTESSORI A LESNÁ pedagogika v škôlke

Montessori pedagogika

Mária Montessori vyvinula pedagogické pomôcky a metódy, ktoré pomáhajú deťom vo všetkých oblastiach vývoja. Jednou z oblastí výchovy je aj praktický život, pomáha získať sebapoznanie a predstavu o sebe samom, sebaobsluhu, zodpovednosť, koncentráciu a celkový rozvoj osobnosti…

Lesná pedagogika

Nová forma edukačného vzdelávania detí  predprimárneho veku, je  učenie o lesnom ekosystéme a výchove dieťaťa k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania..

Aktivity, každé dieťa si u nás nájde svoje HOBBY

Maľovanie

V našom výtvarnom krúžku deti rozvíjajú svoje estetické vnímanie sveta, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie, talent a chuť tvoriť. Učia sa rôzne techniky maľovania a kreslenia…

Pohyb

Deti sa  pravidelne venujú rôznym pohybovým aktivitám, ktoré sú spestrené cvičením na trampolínach, rytmickými hrami a tancami.  Na programe sú rôzne sezónne športy (plávanie, lyžovanie, ľadové korčuľovanie…), tanečná  a pravidelný pobyt vonku 2-krát denne…

MOTESSORI A LESNÁ pedagogika v škôlke

Montessori pedagogika

Mária Montessori vyvinula pedagogické pomôcky a metódy, ktoré pomáhajú deťom vo všetkých oblastiach vývoja. Jednou z oblastí výchovy je aj praktický život, pomáha získať sebapoznanie a predstavu o sebe samom, sebaobsluhu, zodpovednosť, koncentráciu a celkový rozvoj osobnosti…

Lesná pedagogika

Nová forma edukačného vzdelávania detí  predprimárneho veku, je  učenie o lesnom ekosystéme a výchove dieťaťa k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového vyučovania..

Spoznaj našich učiteľov

predstavujeme vám pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby Vašich detí

Národné projekty

Školské udalosti

Takto to u nás vypadá