Výchovný koncert v ZUŠ Tvrdošín

May 14, 2024 | Školské udalosti

Hudba je dôležitou súčasťou nášho života. U detí v predškolskom veku sa snažíme  rozvíjať hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné vnímanie a prežívanie hudobného umenia. Zároveň sa snažíme u nich prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe a k umeniu. A práve z týchto dôvodov si žiaci ZUŠ v Tvrdošíne pod vedením svojich učiteľov pripravili pre deti z našej SMŠ Slniečko pekný kultúrny program, na ktorom zazneli  rôzne hudobné nástroje, spev detí, nechýbali hádanky, tipovačky a piesne na želanie. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať žiakom a pedagógom ZUŠ za krásny umelecký zážitok.