Sadenie stromčekov

May 29, 2023 | Školské udalosti

Ujovia lesníci našej škôlke darovali sadeničky stromčekov. Dostala ich každá trieda, ktorá sa zúčastnila akcie Deň lesov na námestí v Tvrdošíne. Deti ich spolu s pani učiteľkami vlastnoručne zasadili v areáli materskej škôlky. Stromy ich tak budú sprevádzať počas celej dochádzky do MŠ. Noví majitelia stromčekov sa o ne budú starať a polievať ich. Vzťah k prírode je veľmi dôležitý, čo naša škôlka prioritne zaraďuje do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Veľmi sa tešíme, že pani učiteľky naplánovali takúto krásnu akciu pre deti. Je to ďalší spôsob rozvinutia našej spolupráce s lesníkmi a určite je to aj pekný výchovný krok pre tieto deti v tom, že budú mať v škôlke svoj stromček.