Návšteva ZUŠ

May 29, 2023 | Školské udalosti

Naše detičky spolu s pani učiteľkami navštívili ZUŠ v Tvrdošíne, kde sa vybrali spoznávať čarovné tóny rôznych hudobných nástrojov. A veru, že bolo poriadne veselo a deti si túto návštevu veľmi užívali. Naživo spoznávali krásu hudby, spevu a aj rôzne hudobné nástroje ako napríklad klavír, gitaru, husle, harmoniku, flautu… . Pre mnohých to bol obrovský zážitok, nakoľko ešte nikdy nemali možnosť tieto hudobné nástroje vidieť z takejto bezprostrednej blízkosti. Veríme, že táto návšteva obohatila deti o nové hudobné zážitky a vzbudila u nich väčší záujem o hudbu.