Návšteva chovateľskej stanice

Sep 30, 2023 | Školské udalosti

Začiatkom školského roka navštívili deti nadšeného chovateľa rôzneho vtáctva, pána Hrkeľa. Deti mohli vidieť výry, sovy a papagáje mnohých druhov, veľkostí a farieb. Počuli ich typické, prenikavé tóny. Bol to krásny zážitok nielen pre deti ale aj pre pani učiteľky.