Náš Deň Zeme

May 1, 2023 | Školské udalosti

Každý rok si v našej škôlke pripomíname Deň Zeme (22.4.2023), pretože túto tému pokladáme za veľmi dôležitú. V triedach prebiehajú edukačné aktivity, zamerané na rozvíjanie enviromentálneho myslenia a konania detí. Vedieme deti k ochrane prírody, učíme ich správne separovať odpad.

Deň Zeme by mal byť 365 dní do roka

A ako môžeme pomôcť životnému prostrediu my dospelí ? Recyklujme odpad, šetrime vodou a vychovávajme deti k láske k prírode. Ony sú budúcnosťou tejto planéty. Ony budú mať jej osud vo svojich rukách.  Naučme ich, ako správne triediť odpad, ukážme im, čo to vlastne je tá naša Zem, ako vyzerá, aké zvieratá na nej žijú. Naučme ich, že musia rešpektovať všetko živé – rastliny, živočíchy aj ľudí.