Deň Matiek

May 24, 2023 | Školské udalosti

Deti v mnohých krajinách sveta, aj na Slovensku majú príležitosť spomenúť si na svoje mamičky osobitne na Deň matiek, ktorý pripadá na druhú májovú nedeľu. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky – pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva  si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.

V našej SMŠ tomuto sviatku pripisujeme veľkú dôležitosť a veľmi nám záleží na tom, aby sa aj naše detičky  poďakovali svojim mamičkám za starostlivosť. Nebolo tomu inak ani v tento rok, jednotlivé triedy si pripravili hudobno-tanečné vystúpenia, divadielka, ďakovné básničky ako aj vlastnoručne vyrobené darčeky.  

Odmenou nám bol potlesk našich mamičiek a slová uznania a pochvaly, že hoci sú deti ešte malé, zvládli výkon na  na výbornú.

Ďakujeme všetkým mamičkám za to, že ste.