Deň detí

Jun 12, 2023 | Školské udalosti

1.jún už každoročne patrí našim najmenším – deťom celého sveta. Ani v našej škôlke preto nesmela chýbať oslava, detská radosť, smiech a zábava. Špeciálny deň pre naše detičky sme pripravili spolu s profesionálnymi animátorkami na piatok 9.júna.

Už od rána v triedach vyhrávala hudba, počuť bolo veselý detský spev a smiech. Oslavy ďalej pokračovali na našej záhradke, veselým hudobno-pohybovým programom  s maskotom Marshallom, ktorý bol veľkým prekvapením. Deti prežívali dopoludnie v pohybových hrách a aktivitách, ktoré pre nich pripravili triedne učiteľky na jednotlivých stanovištiach. Nechýbala ani skvelá bublinková šou, ktorá dotvárala jedinečnú a zábavnú atmosféru celého dopoludnia.

O zdravú odmenu sa postarali rodičia, ktorým patrí naše veľké poďakovanie.

Najkrajším prejavom vďaky pre nás dospelých boli žiarivé tváričky a úsmevy našich milých detí, ktorými nás obdarili za tento deň.